Aixecaments topogràfics dels interiors d'edificis

Si es necessita un plànol de l’estat actual de l’interior d’una edificació, a Taller de Topografia i Delineació t’assessorarem per obtenir la realitat física de la construcción. Caldrà realitzar un aixecament topogràfic inicial de l’exterior amb una de les estacions totals de que disposem per tal d’obtenir la volumetria real de l’edificació. Una vegada es tingui aquesta informació, es procedirà a prendre la informació de les separacions interiors de la construcció, la qual s’encaixarà a l’interior del volum edificable obtingut inicialment. Tota la documentació es processarà amb el programa de dibuix AUTOCAD que, amb el sistema de capes amb que treballa, ens permetrà entregar tota la informació que el client necessita de la construcció existent.

 

Solicitar més informació