BLOG

El notari o el registrador et demanen un plànol GEO referenciat? Saps què és? T’ho expliquem! General 09/05/2019

El notari o el registrador et demanen un plànol GEO referenciat? Saps què és? T’ho expliquem!

Des de l’any 2015 ha entrat en vigor la llei 13/2015 de coordinació entre el registre de la propietat i el cadastre. Aquesta llei, li diu al registrador, que davant de qualsevol modificació en una escriptura de propietat, ha de notificar-ho al Cadastre. Per tant, si nosaltres comprem, venem, o heretem una propietat, al anar al notari i al registre de la propietat, ens demanaran sempre, un plànol GEO referenciat.

Aquest plànol és un document gràfic del terreny que volem escripturar, on hi figuren les coordenades UTM ETRS89 de tots els vèrtex del límit de la propietat.

Anteriorment, les escriptures descrivien les finques dient… “por el Norte con José Hernandez con línea de 26 metros, por el Sur con Joan Ferrer, con línea de 14 metros…” i dificultava la identificació i situació de les finques quan el propietari no en coneixia els límits.

Actualment, amb la georeferenciació, les escriptures diuen les coordenades UTM dels vèrtex de la finca, i són fàcilment localitzables en qualsevol moment, i no hi ha error possible.

A banda, i per tal de facilitar aquesta coordinació entre el registre de la propietat i el cadastre, s’ha de crear un arxiu *.GML.