BLOG

Què és un GML? General 09/05/2019

Què és un GML?

Un GML és un format d’intercanvi d’informació geogràfica que facilitem al cadastre, per tal de que actualitzin la informació que tenen, segons la realitat del plànol GEO referenciat que s’acaba de realitzar.

A la vegada, el Cadastre vol saber si aquesta GML que li facilitem, concorda amb la informació que ja te, i és per això que ens demana que li fem un informe de validació.