BLOG

Per a que serveix un plànol topogràfic en 3D Plànol topogràfic en 3D 19/06/2019

Per a que serveix un plànol topogràfic en 3D

La realització d'un plànol topogràfic en 3D resulta molt útil per a veure a escala una representació del terreny o parcel·la amb la finalitat d'aportar informació sobre aquest.

Quan es realitza un plànol topogràfic, s’agafen cotes d’alçada de tots els punts radiats. Amb aquestes cotes, a despatx, i amb la utilització dels programes de càlcul pertinents, s’obté una triangulació entre tots els punts obtinguts, i mitjançant aquesta triangulació es poden crear les corbes de nivell. Les corbes de nivell uneixen els punts que estan en les mateixes condicions, ja sigui altitud sobre el nivell del mar o la profunditat

Totes les corbes mantenen la cota de nivell, i oferim la possibilitat de crear perfils topogràfics i seccions del terreny per facilitar al client més informació del relleu i morfologia d’aquest. A la vegada, es poden crear plànols de comparació, i obtenir els càlculs de moviments de terres en desmunt o terraplè en base a projectes executius.