BLOG

Què és un informe de validació? General 09/05/2019

Què és un informe de validació?

És un informe que com a tècnics competents en el mon de la topografia, generem, i determina si la parcel·la que s’està escripturant concorda en l’actualitat amb la informació cadastral. En el cas de concordar, el resultat de l’informe serà directament positiu, però en el cas que la informació cadastral actual no sigui la correcte, aquest informe sortirà negatiu, i per tant, el cadastre haurà d’actualitzar la informació de que disposa amb el GML que el registrador li facilita.

Cal tenir present que, en cap cas, un informe negatiu pot aturar un registre d’una propietat, donat que justament, aquest tràmit es fa, per que el cadastre s’actualitzi paral·lelament amb la nova escriptura.