BLOG

Necessito un aixecament topogràfic per al meu projecte Levantamiento Topográfico 19/06/2019

Necessito un aixecament topogràfic per al meu projecte

Per a la realització de qualsevol tipus d'obra, es fonamental comptar amb un bon aixecament topogràfic, ja que ofereix informació descriptiva i tècnica d'un terreny i amb ella es realitza el plànol del terreny pertinent amb tota la informació obtinguda i que aquest plànol sigui el més detallat possible.

Un aixecament topogràfic ha de reflectir la realitat física del terreny, per tal de que, qui s’encarregui de gestionar la informació que nosaltres proporcionarem, no tingui la necessitat d’anar a la parcel·la, sinó que amb el nostre plànol, sàpiga exactament quines són les característiques exactes de tots els elements que afecten a l’hora de fer un projecte executiu.

Tots els nostres aixecaments topogràfics sempre estan georeferenciats en coordenades absolutes, UTM ETRS89, per tal de que el client, a banda de poder projectar sobre la informació facilitada, pugui tramitar amb els organismes oficials tots els permisos que se li demanaran.

Quan realitzem un aixecament topogràfic d’una parcel·la s’han de tenir en compta diverses premisses:
      -En primer lloc, els llindars amb els veïns. Cal tenir molt clar si els murs ja existents són mitjaners o són propietat d’una de les dues parcel·les. Per tal de determinar la superfície d’una parcel·la s’ha de determinar amb exactitud a on arriben els límits de totes les parcel·les afectades.
      -En segon lloc, la morfologia del terreny. S’han de radiar els punts en les zones on la morfologia del terreny varia, per tal de poder determinar amb exactitud el relleu d’aquesta, situant marges, sota marges, recs, murs, arbres...
      -En tercer lloc, la situació d’edificacions ja existents a l’interior de la parcel·la, agafant les cotes del nivell del terreny i de l’alçada d’aquestes, per tal de facilitar a l’arquitecte o a l’enginyeria la informació que necessitarà per desenvolupar un bon projecte executiu. Per últim, s’han de detallar les instal·lacions existents al carrer on la parcel·la te la façana. Cal situar els pous de registre, les escomeses a la parcel·la, els serveis soterrats i els serveis aeris.

Amb la documentació que entreguem des de Taller de Topografia, la parcel·la quedarà completament detallada, i la informació estarà complerta per que es pugui iniciar el projecte executiu que el client necessiti.